Vårt uppdrag

Här har vi valt ut det vi tycker är viktigt i vårt uppdrag på våra fritidshem.

  • Meningsfull och trygg fritid.
  • Komplettera skolan.
  • Motverka kränkningar.
  • Träna relationer, sociala förmågor och visa empati.
  • Utgå från individen.
  • Olika uttryck för lärande i en stimulerande miljö.
  • Skapa självständiga och ansvarsfulla individer med god socialkompetens.
  • Främja delaktighet och inflytande i demokratisk anda.
  • Ge eleverna möjlighet att ta del av omvärlden.
  • Erbjudas rörelse och fysisk aktivitet samt rekreation.