Tema ”Djur”

Nu kör vi igång tema ”Djur”. Detta efter barnens önskemål på våra fritidsmöten.

De kommer att få välja fritt vilket djur de vill och arbeta med det på vilket vis de vill. Vi kommer att ge olika förslag hur och vad de kan göra och se till så att material och litteratur finns på plats. Detta kommer sedan att så småningom leda till någon form av redovisning/utställning innan terminens slut.

 

Lgr 11 fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. 

 

 

Detta gjorde vi på vårt senaste tema ”teknik och experiment”.

Vårt tema experiment och teknik är slut. Det var mycket uppskattat av våra elever på fritidshemmen. Här har en flicka i trean skrivit vad hon tyckt om temat.

vi gjorde båtar av modell lera där vi la i gem vi skulle se vem som kunde ha gjort en hållbaraste båten. Vi gjorde även ytspänning på en femkrona då skulle man se hur många droppar vatten man kunde hålla det till. vi gjorde en slags lera av potatis mjöl och blandade, sen så kunde man göra stora bollar sen när man inte tryckte längre på leran längre så bara rann den mellan fingrarna och blev till vatten typ. sen tog vi blast glas och la i raklödder, lim, glitter så kunde man måla med det på ett vanligt  papper. jag tyckte att det var ett bra tema för man lärde sig grejer på temat . jag var inte med på alla undervisningar men de jag var med på var ROLIGA SPÄNNANDE LÄRORIKT.                                    Denna text är skriven av en elev.

Lgr 11 Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

Bilar som kör race

Lgr 11 Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Experiment vecka 5

Den här veckans experiment handlar om luft.

Vad händer när man sticker en grillpinne som är intvålad igenom en ballong.

Lgr 11 Fritidshemmet

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.