Mitt bygge

det var svårt i slutet för då var det inga järn kulor kvar. men det gick fort. det ska vara ett framtids torn. man ska använda tornet till ett säkert hotell. dom som bor där är fattiga och rika. dom fattiga behöver inte betala men dom rika ska betala annars får dom inte. även grattis mat för dom fattiga. hotellet heter uppen huse.

 

Lgr 11 Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.