Om

Vi är två fritidshem på en friskola i Tomelilla kommun i en liten by som heter Tryde.
Vi har i genomsnitt ca 25-30 barn per avdelning och dag. Skolan är liten och mysig med en stor och fin utemiljö som vi på fritids utnyttjar varje dag.
Vår tanke med bloggen är att synliggöra det vi gör på fritids och göra barnen medvetna om allt de lär sig och vilka färdigheter de tränar.
Vi vill också nå ut till föräldrarna och låta barnen visa upp vad de gör på sin fritid och koppla detta till Lgr 11 och våra styrdokument.

Vi har valt att visa upp vår verksamhet i formen av en ek, kunskapensträd,vårt fritidshemträd. Där rötterna är vårt uppdrag och grenarna det centrala innehållet. Här ska vi fylla på med våra aktiviteter och barnen ska få tänka efter vad de lärt sig/ utvecklat genom att genomfört dem.

Vi hoppas att ni vill följa oss i detta arbetet och se hur våra barn blir mer och mer medvetna om sitt eget lärande.

Fritidshemmet är ett ständigt lärande i en lekfull, trygg och stimulerande miljö!

Ni får gärna låna våra bilder om ni frågar oss först med ett mail till Lotta på lotta.andersson@trydefriskola.se eller som en kommentar på vår blogg.

Vi har valt att lägga vårt arbete under licensen: Creative Commons Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar 88x31

Om vi inte uppger annat så har vi tagit bilderna på bloggen själva och musiken vi använder kommer ifrån iMovie eller iPhoto.