Tema ”Djur”

Nu kör vi igång tema ”Djur”. Detta efter barnens önskemål på våra fritidsmöten.

De kommer att få välja fritt vilket djur de vill och arbeta med det på vilket vis de vill. Vi kommer att ge olika förslag hur och vad de kan göra och se till så att material och litteratur finns på plats. Detta kommer sedan att så småningom leda till någon form av redovisning/utställning innan terminens slut.

 

Lgr 11 fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. 

 

 

Mitt bygge

det var svårt i slutet för då var det inga järn kulor kvar. men det gick fort. det ska vara ett framtids torn. man ska använda tornet till ett säkert hotell. dom som bor där är fattiga och rika. dom fattiga behöver inte betala men dom rika ska betala annars får dom inte. även grattis mat för dom fattiga. hotellet heter uppen huse.

 

Lgr 11 Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 

 

Detta gjorde vi på vårt senaste tema ”teknik och experiment”.

Vårt tema experiment och teknik är slut. Det var mycket uppskattat av våra elever på fritidshemmen. Här har en flicka i trean skrivit vad hon tyckt om temat.

vi gjorde båtar av modell lera där vi la i gem vi skulle se vem som kunde ha gjort en hållbaraste båten. Vi gjorde även ytspänning på en femkrona då skulle man se hur många droppar vatten man kunde hålla det till. vi gjorde en slags lera av potatis mjöl och blandade, sen så kunde man göra stora bollar sen när man inte tryckte längre på leran längre så bara rann den mellan fingrarna och blev till vatten typ. sen tog vi blast glas och la i raklödder, lim, glitter så kunde man måla med det på ett vanligt  papper. jag tyckte att det var ett bra tema för man lärde sig grejer på temat . jag var inte med på alla undervisningar men de jag var med på var ROLIGA SPÄNNANDE LÄRORIKT.                                    Denna text är skriven av en elev.

Lgr 11 Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

Tema ”Jul förr och nu” är slut!

Temat ”Jul förr och nu” är avslutat lagom till jullovet med en stor julfest. De flesta tyckte att det var roligt tema att jobba med och när vi avslutade med en Kahoot för att se vad de lärt sig, så kunde de många av frågorna. Det är fantastiska barn som är på hugget och vill lära sig. Kul!

Efter temat har vi fyllt på vårt fritidsträd med nya kunskaper, förmågor.

Tema teknik och experiment

Nu har vi börjat vårt nya tema ”teknik och experiment”.

Vi startade upp med ett vulkaniskt experiment som fick ett riktigt utbrott. 🙂

Sedan fick barnen själva testa experiment som visade på vattnets ytspänning.

Hur många droppar lyckas du få att stanna på femkronan innan det rinner över?

Hur många gem kan du lägga i din båt innan den sjunker?

 

 

 

Var kommer julkalendern ifrån?

Den här veckan har vi pratat om varför vi har julkalendrar med luckor och olika TV julkalendrar. Vi fick besök av en Tysk mamma som hade sin otåliga pojke med sig som tjatande om julen hela tiden. Då kom mamman på att hon kunde slå in en kaka per dag som sonen kunde öppna och därigenom räkna ner till julafton.

Vi tittar på olika julkalendrar från förr. Vi började med Teskedsgumman.

Efter det fick barnen göra julkalendrar. En kalender till någon som de har kär med bilder eller trevliga meddelanden.

img_4316

Lgr 11 fritidshemmet

Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.