Tema ”Djur”

Nu kör vi igång tema ”Djur”. Detta efter barnens önskemål på våra fritidsmöten.

De kommer att få välja fritt vilket djur de vill och arbeta med det på vilket vis de vill. Vi kommer att ge olika förslag hur och vad de kan göra och se till så att material och litteratur finns på plats. Detta kommer sedan att så småningom leda till någon form av redovisning/utställning innan terminens slut.

 

Lgr 11 fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. 

 

 

Fina vårljuslyktor och vårvaser

Vi har pratat om hållbar utveckling och hur viktigt det är att vi är sparsamma med det vår jord har att ge. Vi har sett film om hur man gör glas och pratat om hur man gör plast. Sedan återvann vi några glasburkar och konservburkar och de blev fantastiskt vackra, som nya.

   En matlåda.

Lgr 11 Fritidshemmet

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Experiment vecka 5

Den här veckans experiment handlar om luft.

Vad händer när man sticker en grillpinne som är intvålad igenom en ballong.

Lgr 11 Fritidshemmet

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

Tema teknik och experiment

Nu har vi börjat vårt nya tema ”teknik och experiment”.

Vi startade upp med ett vulkaniskt experiment som fick ett riktigt utbrott. 🙂

Sedan fick barnen själva testa experiment som visade på vattnets ytspänning.

Hur många droppar lyckas du få att stanna på femkronan innan det rinner över?

Hur många gem kan du lägga i din båt innan den sjunker?