Experiment vecka 5

Den här veckans experiment handlar om luft.

Vad händer när man sticker en grillpinne som är intvålad igenom en ballong.

Lgr 11 Fritidshemmet

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

Lite av det vi gjort i höst.

Lgr11 FRITIDSHEMMET

Skapande och estetiska uttrycksformer

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Natur och samhälle

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Vårt fritidshemträd

 

img_4265

Detta är vårt fritidshemträd med vårt uppdrag i rötterna som ska styra upp vår verksamhet,  det centrala innehållet i grenarna som visar vad vi ska göra. Här ska fyllas på med eklöv som innehåller de aktiviteter vi gjort och ekollon med det barnen lärt sig/tränat på i aktiviteten.

Hoppas att du följer vår utveckling med att göra lärandet synligare för barnen och deras föräldrar.

//Lotta