Dominofilmer

Lgr 11 Fritidshem

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Detta gjorde vi på vårt senaste tema ”teknik och experiment”.

Vårt tema experiment och teknik är slut. Det var mycket uppskattat av våra elever på fritidshemmen. Här har en flicka i trean skrivit vad hon tyckt om temat.

vi gjorde båtar av modell lera där vi la i gem vi skulle se vem som kunde ha gjort en hållbaraste båten. Vi gjorde även ytspänning på en femkrona då skulle man se hur många droppar vatten man kunde hålla det till. vi gjorde en slags lera av potatis mjöl och blandade, sen så kunde man göra stora bollar sen när man inte tryckte längre på leran längre så bara rann den mellan fingrarna och blev till vatten typ. sen tog vi blast glas och la i raklödder, lim, glitter så kunde man måla med det på ett vanligt  papper. jag tyckte att det var ett bra tema för man lärde sig grejer på temat . jag var inte med på alla undervisningar men de jag var med på var ROLIGA SPÄNNANDE LÄRORIKT.                                    Denna text är skriven av en elev.

Lgr 11 Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

Bilar som kör race

Lgr 11 Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Experiment vecka 5

Den här veckans experiment handlar om luft.

Vad händer när man sticker en grillpinne som är intvålad igenom en ballong.

Lgr 11 Fritidshemmet

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

Tema ”Jul förr och nu” är slut!

Temat ”Jul förr och nu” är avslutat lagom till jullovet med en stor julfest. De flesta tyckte att det var roligt tema att jobba med och när vi avslutade med en Kahoot för att se vad de lärt sig, så kunde de många av frågorna. Det är fantastiska barn som är på hugget och vill lära sig. Kul!

Efter temat har vi fyllt på vårt fritidsträd med nya kunskaper, förmågor.

Tema teknik och experiment

Nu har vi börjat vårt nya tema ”teknik och experiment”.

Vi startade upp med ett vulkaniskt experiment som fick ett riktigt utbrott. 🙂

Sedan fick barnen själva testa experiment som visade på vattnets ytspänning.

Hur många droppar lyckas du få att stanna på femkronan innan det rinner över?

Hur många gem kan du lägga i din båt innan den sjunker?