Bilar som kör race

Lgr 11 Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Experiment vecka 5

Den här veckans experiment handlar om luft.

Vad händer när man sticker en grillpinne som är intvålad igenom en ballong.

Lgr 11 Fritidshemmet

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

Tema ”Jul förr och nu” är slut!

Temat ”Jul förr och nu” är avslutat lagom till jullovet med en stor julfest. De flesta tyckte att det var roligt tema att jobba med och när vi avslutade med en Kahoot för att se vad de lärt sig, så kunde de många av frågorna. Det är fantastiska barn som är på hugget och vill lära sig. Kul!

Efter temat har vi fyllt på vårt fritidsträd med nya kunskaper, förmågor.

Tema teknik och experiment

Nu har vi börjat vårt nya tema ”teknik och experiment”.

Vi startade upp med ett vulkaniskt experiment som fick ett riktigt utbrott. 🙂

Sedan fick barnen själva testa experiment som visade på vattnets ytspänning.

Hur många droppar lyckas du få att stanna på femkronan innan det rinner över?

Hur många gem kan du lägga i din båt innan den sjunker?