Var kommer julkalendern ifrån?

Den här veckan har vi pratat om varför vi har julkalendrar med luckor och olika TV julkalendrar. Vi fick besök av en Tysk mamma som hade sin otåliga pojke med sig som tjatande om julen hela tiden. Då kom mamman på att hon kunde slå in en kaka per dag som sonen kunde öppna och därigenom räkna ner till julafton.

Vi tittar på olika julkalendrar från förr. Vi började med Teskedsgumman.

Efter det fick barnen göra julkalendrar. En kalender till någon som de har kär med bilder eller trevliga meddelanden.

img_4316

Lgr 11 fritidshemmet

Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

 

Lite av det vi gjort i höst.

Lgr11 FRITIDSHEMMET

Skapande och estetiska uttrycksformer

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Natur och samhälle

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.